Diagnostyka laboratoryjna

Zapraszamy do skorzystania z usługi diagnostyki laboratoryjnej. Nasza firma oferuje Państwu wygodne rozwiązania, w tym możliwość pobrania krwi do badań w naszej placówce lub w Państwa domu. Oferujemy badania dla dorosłych oraz dzieci powyżej pierwszego miesiąca życia. Zapewniamy precyzyjne wyniki badań, które będą dostępne dla Państwa w ciągu kilku dni od pobrania próbek. 

 

Czy badania krwi wymagają specjalnego przygotowania? 

Badania krwi są jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych w medycynie. Mogą one dostarczyć cennych informacji na temat zdrowia pacjenta, pomóc w diagnozowaniu chorób oraz monitorowaniu stanu zdrowia i skuteczności leczenia. Aby uzyskać dokładne wyniki badań, należy przestrzegać kilku zasad:

  • Na 12 godzin przed pobraniem krwi należy powstrzymać się od jedzenia i picia (z wyjątkiem wody), aby uniknąć zakłóceń w poziomie cukru we krwi i lipidów.

  • Przed pobraniem krwi należy unikać picia alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania niektórych leków, które mogą wpłynąć na wynik badań.

  • Należy poinformować personel medyczny o wszystkich przyjmowanych lekach oraz suplementach diety, ponieważ niektóre z nich mogą wpłynąć na wyniki badań.

  • Przed pobraniem krwi należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego, ponieważ może to wpłynąć na wyniki niektórych badań.

  • Należy pozostawać w spoczynku przez co najmniej 15 minut przed pobraniem krwi, aby uniknąć błędnych wyników spowodowanych podwyższonym ciśnieniem krwi.

matka z dzieckiem