Szkolenia z pierwszej pomocy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą szkoleń z pierwszej pomocy. W ramach kursu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznymi umiejętnościami ratowniczymi. Nasi instruktorzy poprowadzą Państwa przez różnorodne sytuacje, by umożliwić poznanie różnych typów urazów i schorzeń, które mogą zaistnieć w życiu codziennym.

 

Dlaczego warto ukończyć kurs pierwszej pomocy?

Na szkoleniu z pierwszej pomocy uczestnicy będą uczeni podstawowych umiejętności ratowniczych, które pozwalają na skuteczną interwencję w przypadku nagłych sytuacji medycznych. W zależności od poziomu zaawansowania szkolenia, uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się umiejętności, takich jak:

  • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności i zatrzymania krążenia,
  • rozpoznawanie objawów i postępowanie w przypadku różnych rodzajów urazów i chorób, w tym chorób układu oddechowego, krążenia oraz układu nerwowego,
  • wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • opatrywanie ran i krwotoków,
  • stabilizowanie złamań, skręceń i zwichnięć,
  • użycie defibrylatora,
  • postępowanie w przypadku udaru, zawału serca, ataku epilepsji, anafilaksji i innych nagłych stanów zdrowotnych,
  • bezpieczny transport poszkodowanych.

szkolenie z pierwszej pomocy