Zabezpieczenia medyczne

Zapewniamy zabezpieczenia medyczne podczas imprez masowych, festynów, eventów oraz imprez sportowych. Nasze usługi obejmują pełną opiekę medyczną na terenie wydarzenia, w tym szybką reakcję w przypadku nagłych wypadków lub sytuacji kryzysowych. W zależności od wyboru opcji przez klienta zapewniamy patrol medyczny, zespół podstawowy lub specjalistyczny.

 

Jakie są wymagania dotyczące zabezpieczeń medycznych na imprezach?

W zależności od rodzaju imprezy i ilości uczestników, wymagania dotyczące zabezpieczeń medycznych mogą się różnić. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne, które powinny być spełnione podczas organizacji imprez:

  • obecność personelu medycznego – na każdej imprezie powinien być obecny personel medyczny, który będzie mógł szybko zareagować w sytuacji wypadku lub nagłego zachorowania. Wymagana liczba personelu medycznego zależy od rodzaju imprezy oraz ilości uczestników;
  • sprzęt medyczny – organizatorzy imprez powinni zapewnić odpowiedni sprzęt medyczny, taki jak defibrylator AED czy apteczki pierwszej pomocy;
  • dostępność i wyposażenie punktów medycznych – punkty medyczne powinny być dostępne dla uczestników imprezy, a wyposażenie musi być odpowiednie do ilości uczestników imprezy i stopnia ryzyka;
  • plan ewakuacji medycznej – organizatorzy imprez powinni przygotować plan ewakuacji medycznej, który uwzględni ewakuację poszkodowanych w wypadku lub innej nagłej sytuacji.
zabezpieczenia-medyczne
zabezpieczenia-medyczne-1
zabezpieczenia-medyczne-3
zabezpieczenia-medyczne-2
zespol-ratownikow-02
zespol-ratownikow-01
zespol-ratownikow-03
zespol-ratownikow-04
zespol-ratownikow-06
zespol-ratownikow-05
zespol-ratownikow-07